Palma

$400.00

Artiste : Gloria Palacio
Taille douce et collagraphie
2015
31 x 43 cm
Tirage : 2/20